Strona główna

Witam na mojej stronie internetowej. Przedstawiam niewielki wybór prac graficznych wykonanych w technice linorytu i plastykorytu. Niektóre grafiki barwiłem tuszem. Można je obejrzeć w dziale Galeria.

Niedawno obchodziłem czterdziestolecie twórczości artystycznej. Informacje o moich dokonaniach zawarłem w działach Wystawy.

Czasami wykonuję ekslibrisy, wizytówki i ilustracje na zamówienie. Zainteresowanych proszę o zajrzenie do działu Kontakt. Tam również zapraszam tych, którzy kolekcjonują ekslibrisy. Chętnie swoje prace wymieniam na grafiki innych autorów. Kolekcjonuję ekslibrisy.

Życiorys

Urodzony 20 listopada 1953 roku w Augustowie. W roku 1977 uzyskał magisterium z matematyki na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W 1986 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki nadało mu bezterminowe uprawnienia artysty grafika. Od 1987 roku pracuje kolejno jako instruktor plastyki w Młodzieżowym Domu Kultury w Augustowie, nauczyciel Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Augustowie i Młodzieżowego Domu Kultury w Suwałkach. W latach 1992 – 1997 był stałym współpracownikiem „Edukacji i Dialogu” (miesięcznika STO w Warszawie). Współpracował z „Foto. Kurierem” w Warszawie (pismem użytkowników sprzętu fotograficznego). W latach 1984 – 95 wykonał około 200 kukieł oraz dekoracje dla Dziecięcego Teatru Lalkowego „Bajama”  w Augustowie, prowadzonego przez jego żonę. Zilustrował kilkanaście książek. Wykonał ponad 1650 ekslibrisów.